Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
S
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
Sociální služby Česká denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Stacionář Bobelovka denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Středisko rané péče SPRP České Budějovice raná péče rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit