Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
D
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna odborné sociální poradenství, azylové domy osoby v krizi Zobrazit
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, senioři, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
C
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Charitní domov Kardašova Řečice domovy pro seniory senioři Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. odborné sociální poradenství, raná péče rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
S
Sociální služby Česká denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Stacionář Bobelovka denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
O
Otevřená OKNA, z. ú. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Občanské sdružení Proutek podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení Zobrazit
T
THEIA – krizové centrum o.p.s. odborné sociální poradenství, krizová pomoc osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, senioři, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí Zobrazit
N
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
F
Farní charita Jindřichův Hradec základní sociální poradenství, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zobrazit
J
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec odborné sociální poradenství Zobrazit
P
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit