Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny ↓ 
N
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
A
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. odlehčovací služby, raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
F
Fond ohrožených dětí, o. s. Klokánek Jindřichův Hradec sociální rehabilitace děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
FOKUS Tábor, z. s. sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
T
THEIA – krizové centrum o.p.s. odborné sociální poradenství, krizová pomoc osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, senioři, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí Zobrazit
S
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
Středisko rané péče SPRP České Budějovice raná péče rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
P
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
O
Oddělení sociálních lůžek sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři, osoby s tělesným postižením Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
D
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, senioři, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
M
Mesada, občanské sdružení osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením Zobrazit
I
I MY, o.p.s. raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
C
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit