Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s.

 
Farského 887, 39002, Tábor
Mgr. Petra Marešová, DiS.
+420608666168
jc@apla.cz

Posláním organizace je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti. PAS je závažné vrozené celoživotní postižení mozku, které se projevuje zejména v těchto oblastech: komunikace, sociální interakce, představivost.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 raná péče

Posláním služby raná péče APLA je poskytovat ucelenou podporu rodinám dětí s poruchou autistického spektra v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby mohly o své děti pečovat ve svém prostředí, s dostatkem informací a dle svých preferencí. Služba je poskytována zejména terénní formou v rodině, v přirozeném prostředí. Poradci pomáhají rodičům zavádět prvky strukturovaného učení (denní režimy, procesní schémata, komunikační tabule, apod.), pomáhají s úpravou prostředí, konzultují s rodiči výchovné a vzdělávací postupy a případné problémové chování. Rodičům je také poskytována psychosociální podpora formou naslouchání a rozhovoru.

Provozní doba

Po – Pá: 9:00 – 17:00 hod.

Cílové skupiny

osoby s jiným zdravotním postižením

s poruchami autistického spektra, rodiny s dítětem/dětmi do 7 let věku

Územní rozsah

Jihočeský kraj

ambulantní služba: Farského 887, 390 02 Tábor
terénní služba: celý Jihočeský kraj

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V rámci této služby jsou poskytovány nácviky sociálních dovedností, individuální terapie, terapie problémového chování, konzultace, speciálně pedagogická práce, individuální nácviky dle individuálního vzdělávacího plánu, sociální poradenství.

Provozní doba

Po – Pá: 9:00 – 17:00 hod.

Cílové skupiny

osoby s jiným zdravotním postižením

s poruchami autistického spektra, rodiny s dítětem/dětmi

Územní rozsah

Jihočeský kraj

ambulantní služba: Farského 887, 390 02 Tábor
terénní služba: celý Jihočeský kraj

 odlehčovací služby

Cílem je nabídnout rodinám s dětmi s PAS možnost odpočinku od náročné péče o své děti, volný čas, kdy si mohou zařídit své záležitosti, odjet na dovolenou, věnovat se zdravému sourozenci nebo prostě jenom vyzkoušet, jak se jejich dítě bude chovat v cizím prostředí a jak odloučení zvládnou obě strany.

Provozní doba

dva víkendy v měsíci, od pátku od 17:00 do neděle 17:00 hodin

Cílové skupiny

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy

děti a mládež ve věku od 5 do 25 let s PAS
(možné jednání o zařazení dospělých klientů s PAS)

Doplňkové služby

  • Práce se spolužáky dítěte s PAS
  • Informační a osvětové akce o autismu
  • Půjčovna pomůcek a odborné literatury
  • Letní tábory pro lidi s autismem
  • Vzdělávání pedagogů

    Vzdělávání pedagogů ve školských zařízeních a odborné veřejnosti působící na klienty s PAS, pořádání odborných seminářů, přednášek akreditovaných kurzů (akreditace MŠMT, MPSV)