Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 
Hábova 1571/22, 15500, Praha 13 - Stodůlky
Mgr. Jana Fenclová
235517313
detskysluch@detskysluch.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. jako jediná organizace v České republice poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin.

Cílem aktivit obecně prospěšné společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je:

  • obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů,
  • přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením,
  • pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení,
  • usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti,
  • zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 raná péče

Raná péče Čechy je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do maximálně sedmi let věku. Službu rané péče mohou využívat i rodiny, kde vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Raná péče je poskytována terénní formou pravidelných odborných konzultací v přirozeném prostředí dítěte raného věku – v rodině. Službu Rané péče Čechy mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením z devíti krajů ČR, včetně kraje Jihočeského

Kapacita

17 rodin pro Jihočeský kraj

Provozní doba

Po – pá 7.00 – 19.00 hod.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem/dětmi

rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením

 odborné sociální poradenství

Sociální poradna poskytuje osobám se sluchovým postižením, bez ohledu na věk, jejich rodinám a blízkým odborné sociální poradenství formou přizpůsobenou individuálním potřebám osob se sluchovým postižením. Sociální poradenství je bezplatně poskytováno uživatelům z celé České republiky osobně, telefonicky, formou e-mailu, sms, či prostřednictvím videohovorů.