Charitní domov Kardašova Řečice

 
Nádražní 1, 37821, Kardašova Řečice
Mgr. Ivana Mrázová
+420777921020
mrazova@ckch.cz

Charitní domov je registrován jako domov pro seniory poskytující celoroční pobytové služby. Je určen pro řeholní sestry Kongregace Školských sester de Notre Dame. Z dřívějších let je v Domově několik civilních obyvatelek, pro které by změna místa byla již náročná, proto v domově zůstávají.

Charitní domov zajišťuje řeholním sestrám a seniorkám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu potřebnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a řeholním sestrám umožňuje žít i nadále v prostředí jejich vlastní řeholní rodiny. Základní zásadou při poskytování služby je přistupovat ke každému jako k jedinečnému, Bohem stvořenému, chtěnému a milovanému dítěti.
Služby jsou poskytovány za úhradu a ve sjednaném rozsahu, umožňují svým obyvatelkám především zachovat komunitní způsob života a realizaci plnohodnotného života modlitby a svátosti.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 domovy pro seniory

Cílem sociálních služeb, které Charitní domov poskytuje, je zabezpečit obyvatelkám důstojné stáří vytvářením takových podmínek, které podporují jejich soběstačnost a které jim pomohou uspokojovat jejich fyzické, duševní a duchovní potřeby, případně jim umožní pomáhat v různých činnostech ve prospěch domova

Provozní doba

24 hodin denně, celoročně

Cílové skupiny

senioři

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Nádražní 1, 378 21 Kardašova Řečice