Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna

 
Políkno 47, 37701, Jindřichův Hradec
Radka Plucarová, DiS.
384326320
724363260
dmd.polikno@seznam.cz

Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec

Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna je organizační složkou města Jindřichův Hradec zřízená 1. 1. 2015.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 azylové domy

Domov pro matky s dětmi Políkno poskytuje ubytování za úhradu na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit. Součástí ubytování je studená voda, teplá voda, plyn, teplo, elektrická energie, odvoz odpadu, zapůjčení ložního prádla a přikrývek. Uživatelka má právo využívat všechny společné prostory v objektu Domova pro matky s dětmi, v souladu s platnými pravidly. Poskytovatel vytváří podmínky pro samostatnou přípravu stravy uživatelek ve společné kuchyni. Dále poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a pomoc při dosažení jejího cíle. Zejména pak pomoc při hospodaření, osvojování si pracovních návyků, péči o dítě, vaření, jednání na úřadech, získávání dovedností při práci na počítači apod.

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

osoby v krizi

těhotné ženy a matky s dětmi v tíživé životní situaci

Územní rozsah

Jindřichohradecký

 odborné sociální poradenství

Posláním Rodinné poradny v Jindřichově Hradci je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné sociálně právní, psychologické a psycho-sexuologické poradenské služby, pomoc při řešení partnerských, rodinných, mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili svou funkci a roli v rodině, ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou občanskou funkci.

Poradna poskytuje podporu v rozvodovém a porozvodovém období a ke zvládání těchto období s maximálním ohledem na děti (slušný rozchod, bezproblémové kontakty dětí a rodičů). Poradna se podílí na řešení sociálních, osobnostních i na psychologických stránkách zdravotních krizí klientů s cílem vytvořit relativní rovnováhu.

Poradna poskytuje uživatelům příjemné a diskrétní prostředí, vedení spisu je možné i anonymně.

Provozní doba

po – čt 7:30-16:00 hod., v jiný den a v jinou hodinu podle možností klienta a po domluvě.

Územní rozsah

Jindřichohradecký

ul. Česká 1175, Jindřichův Hradec 377 01

Doplňkové služby

  • Kurz právního, sociálního a rodinného minima
  • Kurz hospodaření
  • Kurz práce na PC
  • Kurz rukodělných prací
  • Kurz vaření
  • Kroužek pro školní děti
  • Kroužek pro předškolní děti