Domov seniorů Jindřichův Hradec

 
Otín 103, 37701, Jindřichův Hradec
Ing. Jiří Kubát
384322067
vedouci@dsjh.cz

Domov seniorů Jindřichův Hradec poskytuje dva typy sociálních služeb. Služba typu domov pro seniory je pobytová služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, podporu či plné zajištění svých základních potřeb, které již nemohou být zajištěny jejich rodinou či jiným typem sociální služby. Služba typu domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování sociálních služeb mají přednost osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Uživatelé služeb hradí ubytování, stravu a fakultativní služby dle platného sazebníku služeb, poskytovanou nezbytnou podporu, příp. péči hradí celou výší přiznaného příspěvku na péči. V případě zájmu o poskytování sociální služby se obracejte na sociální pracovnice DS J. Hradec, které vám poskytnou nezbytné informace.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči asoučasně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Kapacita

130 lůžek

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

senioři

senioři od 55 let

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Jindřichův Hradec 103, Otín

 domovy se zvláštním režimem

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Kapacita

18 lůžek

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

senioři
osoby se zdravotním postižením

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Jindřichův Hradec 103, Otín