Farní charita Jindřichův Hradec

 
Pravdova 837, 37701, Jindřichův Hradec
Bc. Dana Ježková
731604554
733741816
info.jhradec@charitacb.cz

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 základní sociální poradenství

  1. Poradenství osobám v nepříznivé životní situaci (bydlení, zaměstnání, rodina, dluhová problematika),
  2. poradenství v oblasti sociální a právní,
  3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  4. sociálně terapeutické činnosti,
  5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Provozní doba

Po – Pá od 7:30 do 16:00hod

 noclehárny

Noclehárna Sv. Antonína

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování

Provozní doba

Po – Ne od 20:00 – 08:00 hod

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Nežárecká 115, 37701 Jindřichův Hradec

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní a ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

  1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  3. sociálně terapeutické činnosti,
  4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Provozní doba

Po, Čt 7:30 – 16:00 hod, Pá 7:30 – 11:30 hod.

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Pravdova 837/II Jindřichův Hradec, 37701