FOKUS Tábor, z. s.

 
Václavská 130 (vchod z ulice Zárybničí 130), 37701, Jindřichův Hradec
Mgr. Kateřina Hrbková
+420777721703
j.hradec@fokustabor.cz

FOKUS TÁBOR je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000 jako občanské sdružení, podle nového občanského zákoníku registrovaná jako spolek.

Posláním spolku je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti.

FOKUS Tábor usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče pro dospělé lidi s vážným duševním onemocněním, zejména pak pro ty, co trpí schizofrenními nebo jinými psychotickými poruchami.

Hlavní činností je poskytování sociálních služeb a podpora zaměstnanosti. Doplňkovými aktivitami směřujícími k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním jsou zejména program pro studenty středních škol – „Blázníš? No a!“ a celostátní kampaň Týdny pro duševní zdraví.

Od poloviny roku 2013 nabízí FOKUS Tábor služby Komunitního týmu (sociální rehabilitace) i na území Jindřichohradecka, Dačicka a nově Třeboňska.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace
Komunitní tým je služba založená zejména na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře a provázení jejích uživatelů. Svojí činností se snaží klienty udržet v jejich přirozeném prostředí, podporuje samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i širším okolím. Primárně je orientuje na
využívání běžně dostupných možností osobní realizace a na hledání přirozených zdrojů pomoci, pomáhá řešit krizové situace. V případě potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové služby, cíleně tyto služby propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí služeb.
Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Po – Pá 7:30 – 16:00 hod. (terén)
Čt 7:30 – 16:00 (ambulance)

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Územní rozsah

Jindřichohradecký

ORP Jindřichův Hradec, ORP Dačice a ORP Třeboň