Fond ohrožených dětí, o. s. Klokánek Jindřichův Hradec

 
Deštenská 10, 37701, Jindřichův Hradec
Emílie Popelková
384497138
+420724567504
klokanek.jh@fod.cz

Klokánek je zařízení Fondu ohrožených dětí pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
Klokánek v Jindřichově Hradci vznikl v červnu roku 2011. V dvoupatrovém objektu se nachází 7 bytů s kapacitou 28 lůžek

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociální rehabilitace

Klokánek nabízí přechodnou rodinnou péči pro děti z celé republiky a usiluje o to, aby děti šly co nejdříve zpět do biologické rodiny nebo do náhradní rodiny. Během pobytu je dětem poskytována sociální rehabilitace s cílem děti aktivizovat a podpořit jejich zdravý vývoj a poskytnout jim vřelé, láskyplné prostředí.

Klokánek je pobytová služba. Děti po přechodnou dobu bydlí v bytech, kde se o ně starají v týdenních intervalech dvě tety. Přičemž každá z nich má na starosti 4 děti.

Kapacita

28 lůžek

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy

děti od 0 do 18 let věku, včetně nezletilých matek s dětmi

rodiny s dítětem/dětmi

děti od 0 do 18 let věku, včetně nezletilých matek s dětmi

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Deštenská 10, Jindřichův Hradec