Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec

 
Janderova 147/III, 37701, Jindřichův Hradec
Bc. Miroslava Ferdanová
384361723
+420702281484
jindrichuvhradec@jczps.cz

Nezisková organizace Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., která má v Jindřichově Hradci dlouholetou tradici, prošla v roce 2013 plánovanou změnou. Změna se týkala názvu organizace, právní formy a statutárního orgánu.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství je nalezení vhodného řešení problémové situace a posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých. Tato služba zabraňuje strádání v důsledku neznalosti práv a povinností, je zaměřena na dvě cílové skupiny, kterými jsou osoby se zdravotním postižením a senioři včetně osob blízkých a pečujících.
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Provozní doba

ambulantní – po, st 8:00-12:00 hod., 12:30-16:00 hod.
terénní – út 8:00-12:00 hod
Možnost sjednat schůzku telefonem i mimo hodiny pro veřejnost

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Janderova 147, Jindřichův Hradec

Doplňkové služby

  • Besedy, informační a aktivizační akce.
  • Drobný prodej kompenzačních pomůcek k naslouchadlům

    baterie, filtry, štětečky, vysoušecí tablety, olivky, aj.

  • Půjčování kompenzačních pomůcek

    mechanické vozíky, chodítka, stolky a hrazdy k lůžku, toaletní a sprchové židle a vozíky, schodolez, aj