Mesada, občanské sdružení

 
Růžová 30, 37701, Jindřichův Hradec
Mgr. Jana Hadačová
384321513
jhradec@mesada.eu

MESADA, občanské sdružení nabízí v Jindřichově Hradci tři registrované sociální služby

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 osobní asistence

Posláním služby je podporovat osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení.
Cílem služby je uživatel žijící ve svém přirozeném prostředí (např. doma včetně domu s pečovatelskou službou, ve škole). To znamená, že jsou uspokojeny jeho základní potřeby (hygiena, strava, bezpečí, udržovaná domácnost…), je v kontaktu s rodinnými příslušníky, přáteli, kamarády, sousedy, s ohledem na své možnosti tráví volný čas.
Cílovou skupinou jsou senioři, lidé se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve věku 3 a více let.

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je podporovat seniory ohrožené sociálním vyloučením v aktivním trávení volného času a navazování kontaktů s lidmi.
Cílem služby je aktivní uživatel, který komunikuje s vrstevníky, aktivně tráví volný čas dle svého zájmu, setkává se s veřejností, je v kontaktu s rodinnými příslušníky, je v kontaktu
s přáteli, kamarády, sousedy.
Cílovou skupinou jsou osoby ve starobním důchodu a předčasném starobním důchodu.

 sociální rehabilitace

Posláním služby je usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním postižením do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez postižení.
Cílem služby je uživatel žijící způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez zdravotního postižení. To znamená, že vede svou domácnost a pečuje o její členy, získá a udrží si zaměstnání alespoň 6 měsíců od uzavření pracovně právního vztahu, ví, jak se chovat v různých společenských situacích a tyto vědomosti uplatňuje v praxi, využívá prostředky hromadné dopravy, tráví volný čas podle svých představ a zájmů, vyřizuje úřední záležitosti týkající se jeho osoby, je v kontaktu s blízkými osobami (například s kamarády, přáteli, sousedy). Zároveň si zvýší úroveň dovedností k tomu potřebných.
Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením ve věku 18 – 64 let

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením ve věku 18 – 64 let.