Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem

 
U Kostela 1, 37882, Staré Město pod Landštejnem
Petr Hruška
384498549
+420731402982
charita.st.mesto@seznam.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je ambulantní služba, která nabízí bezpečný prostor, ve kterém poskytuje zázemí a pomoc dospívající mládeži žijící v obci Staré Město pod Landštejnem a jejím okolí. Díky nabídce smysluplného prožití volného času se snaží o prevenci společensky nežádoucích jevů.
Okruh osob, kterým je služba poskytována: děti a mládež ve věku 6 – 26 let ze Starého Města pod Landštejnem a jeho okolí, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:  

  1. ocitli se v nepříznivé životní situaci
  2. mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 nízkoprahová denní centra

Cílem NZDM SÍŤ je minimalizovat možná úskalí související se způsobem života mladých dospívajících lidí,  umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a pomoci řešit jejich problémy.

  1. Zvyšovat znalost uživatelů o modelu funkční rodiny.
  2. Zvyšovat motivaci uživatelů k pravidelné přípravě do školy a k ukončení vzdělání.
  3. Zvyšovat kompetence uživatelů potřebných k uplatnění na trhu práce.
  4. Nabídka prostoru uživatelům pro společensky přijatelné volnočasové aktivity a realizaci vlastních aktivit.
Provozní doba

Po-Pá11:00 – 19:00 hod., sociální pracovnice ve středu od 16:00 – 19:00 hodin

Cílové skupiny

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy

děti a mládež ve věku 6 – 26 let

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Staré Město pod Landštejnem č.p. 1