Oddělení sociálních lůžek

 
U Nemocnice 380, 37738, Jindřichův Hradec
Mgr. Michaela Švobová
384376241
+420607671331
socialni@nemjh.cz

Oddělení sociálních lůžek je zřízeno Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. za účelem poskytování sociálních služeb. Toto oddělení se nachází v budově B a C v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální lůžka Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. poskytují za úhradu ve sjednaném rozsahu sociální služby klientům převážně seniorského věku, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, a
proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení.
Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, např. v domově pro seniory, domech s pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení. Poskytování služeb podporuje důstojný a co nejvíce samostatný život našich klientů, kteří nemohou žít ve svém vlastním prostředí, protože mají sníženou soběstačnost a omezenou schopnost sebepéče a péče o domácnost.
Sociální služby poskytujeme klientům starším 19 let, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Sociální služba není určená pro klienty, kteří nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jsou závislí na návykových látkách, trpí akutním infekčním onemocněním či duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušilo kolektivní soužití.

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
senioři

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.