Otevřená OKNA, z. ú.

 
Na Piketě 742, 37701, Jindřichův Hradec
PaedDr. Drahomíra Blažková
+420724594724
+420723733556
okna@okenko.eu

Otevřená Okna, z. ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociálně terapeutické dílny

Nabízí denně 20 uživatelům s mentálním, tělesným, zdravotním nebo kombinovaným postižením možnost prohloubit, upevnit nebo udržet pracovní dovednosti, základní společenské a sebeobslužné návyky, manuální zručnost a nabízí uživatelům pracovní a volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmu, znalostí a tvořivé schopnosti dle konkrétního přání a zájmu uživatele.

Kapacita

20 uživatelů

Provozní doba

Po-Pá: 7:30-15:30 hod.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby s tělesným postižením

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Pražská 104, Jindřichův Hradec

 chráněné bydlení

Poskytuje pobytovou sociální službu 12 obyvatelům s mentálním, tělesným, zdravotním nebo kombinovaným postižením, kde mají možnost získat, prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Kapacita

12 lůžek

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Na Piketě 742, Jindřichův Hradec

Doplňkové služby

 • Sportovní klub Kapři pro sportovce se zdravotním postižením

  volnočasový sociálně preventivní program pro děti se zdravotním postižením od 6 do 18 let

 • Program Pět P

  (*P*řátelství *P*éče *P*odpora *P*revence *P*omoc) – volnočasový sociálně preventivní program pro děti od 5 do 18 let

 • Centrum pro rodinu

  nabízí odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, rodinám v krizi a rodinám pečujícím o dítě se speciálními potřebami

 • Prodejní galerie Okénko
 • Zaměstnávání osob se zdravotním omezením

  (pracoviště Pražská 104)

 • D – klub

  volnočasový program pro obyvatele Domova seniorů v Otíně

 • SPOLU

  (*S*polečně *P*řátelsky *O*tevřeně *L*askavě *U*žitečně trávíme čas) – volnočasový

 • Letní sportovní soustředění SK Kapři
 • Letní tábor pro děti a dospělé s handicapem