Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. Středisko Jindřichův Hradec

 
U Nemocnice 62, 37701, Jindřichův Hradec
Zdeňka Snížková
+420720254972
+420724384823
zdenka.snizkova@ledax.cz

Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech. Hlavním cílem pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou pečovatelskou službou a zachovává si dosavadní způsob svého života.

pondělí: 8:00 – 11:00 hod., čtvrtek: 13:00 – 15:00 hod

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 pečovatelská služba

Základním principem pečovatelské služby je poskytování úkonů v domácnosti osoby, která si je z důvodu snížené soběstačnosti nemůže sama zajistit:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Služba se poskytuje na základě smlouvy, ve vymezeném čase. Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. Pečovatelská služba má terénní formu – v domácnostech uživatelů, v jejich bydlištích v terénu a Domech s pečovatelskou službou – Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Nová Včelnice a další obce registrované působnosti a ambulantní formu – ve Střediscích osobní hygieny (Jindřichův Hradec).

Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby – v tomto případě nepředpokládá samotnou péči o děti, ale služba má pomoci zvládnout práce v domácnosti včetně úkonů ve prospěch dětí a tím usnadnit ( zejména ) matce vlastní péči o děti.

Provozní doba

Po-Pá 7:00 – 18:00, soboty, neděle a svátky 7:00 – 14:00

Cílové skupiny

rodiny s dítětem/dětmi

dospělé osoby od 19 let a rodiny s  trojčaty do 4 let věku