Pečovatelské služby Města Nová Bystřice

 
Vídeňská 714, 37833, Nová Bystřice
Dana Nováčková ,Dita Zimolová
+420725922397
+420728517179
pecovatelske.sluzby@novabystrice.cz

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní ve vymezeném čase v domácnostech osob:

 • se sníženou soběstačností z důvodu věku,
 • s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 pečovatelská služba

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně (koupání, základní péče o vlasy a nehty, atd.)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů ze školní kuchyně)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, velký úklid po malování, praní a žehlení ložního a osobního prádla, běžný i velký nákup především potravin)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad, atd.)

Úhrada: dle zákona 108/2006 Sb., v platném znění a aktuálního sazebníku Pečovatelských služeb Města N. Bystřice.

Provozní doba

7:00 – 15:30 v pracovní dny

Doplňkové služby

 • úklid společných prostor bytového domu
 • dovoz vozidlem po N. Bystřici i mimo ni
 • mytí oken včetně sejmutí a pověšení záclon
 • zapůjčení termojídlonosiče