Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci

 
Na Točně 1/V, 37701, Jindřichův Hradec
Bc. Jana Radová
+420777764200
jiznicechy@lorm.cz

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.
Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR.

Služby LORM z.s. jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Sdružení je jediným poskytovatelem čtyř registrovaných sociálních služeb na území ČR

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 tlumočnické služby

Tlumočení na úřadech a při návštěvě lékaře ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly

Cílové skupiny

osoby se zrakovým postižením
osoby se sluchovým postižením

Územní rozsah

Celá Česká Republika

 sociální rehabilitace

Nácvik komunikace /Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk/, nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí; průvodcovské a předčitatelské služby, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, předčitatelská služba, vydávání časopisu Doteky atd.

Cílové skupiny

osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením

Územní rozsah

Celá Česká Republika

 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Územní rozsah

Celá Česká Republika

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pořádání týdenních edukačně rehabilitačních pobytů a klubových setkání hluchoslepých

Provozní doba

poradní den každé 1. a 3. pondělí 11.00 – 15.00 hod

Cílové skupiny

osoby se sluchovým postižením

osoby s hluchoslepotou

osoby se zrakovým postižením

osoby s hluchoslepotou

Územní rozsah

Jindřichohradecký

Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec