Sdružení Meta, o.s.

 
Pravdova 837, 37701, Jindřichův Hradec
Mgr. et Bc. Božena Havlová, Mgr. Milan Týmal, Ing. Tomáš Havel
+420775567704
+420775567705, +420775567703
p.centrum@centrum.cz

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

P. centrum Jindřichův Hradec – poradenství a potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, poradenství pro osoby zasažené závislostí, jejich rodiny, partnery a blízké osoby. Součástí služby je i nabídka terapie a zprostředkování léčby.

Provozní doba

pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 16:30 hod.

Cílové skupiny

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Územní rozsah

Jindřichohradecký

 terénní programy

erénní program Harm Reduktion (redukce škod) pro injekční uživatele drog. Cílem služby je redukce škod způsobených životním stylem uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke změně životního stylu uživatelů, ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných infekčních chorob způsobených rizikovým chováním uživatelů, testování na krví přenosné infekční choroby. Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená s užíváním drog v populaci uživatelů i široké veřejnosti. Podstatou terénního programu je monitoring rizikových lokalit spojený s bezpečnou likvidací použitého injekčního materiálu.

Doplňkové služby

 • Podpora rodin

  Práce v rodinách s dětmi, které se v důsledku dlouhodobé životní krize dostaly nebo by se mohly dostat do tíživé životní situace, která ohrožuje příznivý vývoj dítěte a jeho výchovu. Cílem je prevence umístění dětí do výchovných zařízení a zvýšit podnětné prostředí rodiny pro rozvoj a vývoj dítěte.
  Poskytované služby:

  • poradenství zdravotní, sociální (rodinný rozpočet, dluhy, zaměstnání apod.), vztahové,
  • vzdělávání pro rodiče (výchova dětí, organizace času, manipulace s miminkem, příprava stravy, režim dne dítěte a další), řešení dluhové problematiky, jednání s institucemi
  • vzdělávání pro děti (doučování dětí, podpora při plnění školních povinností a další)
  • materiální pomoc (šatník, školní pomůcky, zprostředkování „Obědy dětem“ a další)
 • Specifická prevence pro školy a školská zařízení v rámci školní docházky

  Všeobecná a selektivní prevence rizikového chování školní mládeže, semináře pro pedagogy, osvěta pro rodiče, dny zdraví pro širokou veřejnost. Cílem je předcházení rizikovému chování mládeže v oblasti závislostního chování (adiktologie), oddálit experimentování s návykovými látkami u dospívající mládeže, popř. vyloučit užívání návykových látek vůbec, prevence kriminality, výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu.
  Poskytované služby:

  • pro žáky základních a středních škol přednášky, besedy, práce s třídním kolektivem
  • pro pedagogy a rodiče semináře, osvěty, konzultace, poradenství v oblasti prevence rizikového chování mládeže a výchově ve zdravému životnímu stylu
  • pro veřejnost dny zdraví