THEIA – krizové centrum o.p.s.

 
Pravdova 837, 37701, Jindřichův Hradec
Bc. Mirka Vondrů
+420775202421
info@theia.cz

Organizace poskytuje ambulantní formou pomoc všem, kteří se ocitli v situaci, kterou již nejsou schopni svými silami sami řešit. Posláním poskytovaných služeb je pomoc klientům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a povinnostech a pomoci jim nalézt řešení pro jejich situaci. Služba podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 krizová pomoc

Cílem krizové pomoci je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků. V rámci služby je nabízena okamžitá pomoc při řešení krizové situace (krizová intervence), pomoc s potřebnými právními úkony, pomoc při řešení své situace na Polici ČR. V rámci služby je klientům poskytováno sociální a psychosociální poradenství.

Provozní doba

Po 8:00 – 16:00, každý sudý pátek 8.00 – 16.00

Cílové skupiny

osoby v krizi

osoby v dluhové pasti

oběti trestné činnosti
oběti domácího násilí
senioři

Územní rozsah

Jindřichohradecký

 odborné sociální poradenství

V rámci služby je poskytováno odborné sociální poradenství, zaměření zejména na:

  • dluhovou problematiku (finanční a rozpočtová problematika domácností, dluhové poradenství, pomoc s přípravou návrhu na povolení oddlužení)
  • právní poradenství zaměřené na rodinu a mezilidské vztahy, diskriminace a porušování lidských práv, majetkoprávní vztahy a pracovněprávní vztahy
Provozní doba

Po 8:00 – 16:00, každý sudý pátek 8.00 – 16.00

Cílové skupiny

osoby v krizi

osoby v dluhové pasti

oběti trestné činnosti
oběti domácího násilí

Doplňkové služby

  • Vzdělávací programy

    Theia je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízející kurzy a vzdělávací programy pro pracovníky v oblasti sociálních služeb (akreditace MPSV) a dále pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT).

  • Preventivní programy

    Programy primární prevence rizikového chování. Programy jsou určeny zejména pro základní a střední školy a NZDM. Theia je certifikovanou organizací MŠMT