Podle působiště

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
Žádné
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče, odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Zobrazit
I MY, o.p.s. raná péče osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Mesada, občanské sdružení osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Občanské sdružení Proutek podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení Zobrazit
Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. Středisko Jindřichův Hradec pečovatelská služba rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Jihočeský kraj
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Jindřichohradecký
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Sociální služby Česká denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Stacionář Bobelovka denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna azylové domy, odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, základní sociální poradenství Zobrazit
Fokus Tábor sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Fond ohrožených dětí, o. s. Klokánek Jindřichův Hradec sociální rehabilitace rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Charitní domov Kardašova Řečice domovy pro seniory senioři Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec odborné sociální poradenství Zobrazit
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby v krizi, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit