Podle působiště

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
Žádné
Občanské sdružení Proutek chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. odborné sociální poradenství, raná péče rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Jindřichohradecký
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna azylové domy, odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Sociální služby Česká chráněné bydlení, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Stacionář Bobelovka denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením Zobrazit
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Charitní domov Kardašova Řečice domovy pro seniory senioři Zobrazit
THEIA – krizové centrum o.p.s. krizová pomoc, odborné sociální poradenství osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, senioři Zobrazit
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, základní sociální poradenství Zobrazit
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, tlumočnické služby osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec odborné sociální poradenství Zobrazit
Celá Česká Republika
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, tlumočnické služby osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit