Podle působiště

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny ↓ 
Žádné
Mesada, občanské sdružení sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osobní asistence osoby se zdravotním postižením Zobrazit
I MY, o.p.s. raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Jihočeský kraj
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby s jiným zdravotním postižením Zobrazit
Středisko rané péče SPRP České Budějovice raná péče osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Jindřichohradecký
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Fond ohrožených dětí, o. s. Klokánek Jindřichův Hradec sociální rehabilitace děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
THEIA – krizové centrum o.p.s. odborné sociální poradenství, krizová pomoc oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, senioři Zobrazit
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
FOKUS Tábor, z. s. sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci sociální rehabilitace, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, senioři Zobrazit
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú. sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením Zobrazit
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Celá Česká Republika
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci sociální rehabilitace, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit