Podle druhu sociální služby

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
Žádné
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Mesada, občanské sdružení osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením Zobrazit
raná péče
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče, odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
I MY, o.p.s. raná péče osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
odlehčovací služby
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
odborné sociální poradenství
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče, odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna azylové domy, odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec odborné sociální poradenství Zobrazit
chráněné bydlení
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Sociální služby Česká denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Občanské sdružení Proutek podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
domovy pro seniory
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Charitní domov Kardašova Řečice domovy pro seniory senioři Zobrazit
domovy se zvláštním režimem
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
denní stacionáře
Sociální služby Česká denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Stacionář Bobelovka denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením Zobrazit
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služby Česká denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
týdenní stacionáře
Sociální služby Česká denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Stacionář Bobelovka denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením Zobrazit
azylové domy
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna azylové domy, odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
noclehárny
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, základní sociální poradenství Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, základní sociální poradenství Zobrazit
základní sociální poradenství
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, základní sociální poradenství Zobrazit
sociální rehabilitace
Fokus Tábor sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Fond ohrožených dětí, o. s. Klokánek Jindřichův Hradec sociální rehabilitace rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Mesada, občanské sdružení osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením Zobrazit
osobní asistence
Mesada, občanské sdružení osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením Zobrazit
nízkoprahová denní centra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
podpora samostatného bydlení
Občanské sdružení Proutek podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení Zobrazit
sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Oddělení sociálních lůžek sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby v krizi, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
sociálně terapeutické dílny
Otevřená OKNA, z. ú. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. Středisko Jindřichův Hradec pečovatelská služba rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit