Podle druhu sociální služby

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název ↓  Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
Žádné
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Zobrazit
raná péče
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče, odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
I MY, o.p.s. raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s tělesným postižením Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
Mesada, občanské sdružení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, osobní asistence osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci tlumočnické služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
odlehčovací služby
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o .s. raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
odborné sociální poradenství
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče, odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna azylové domy, odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův Hradec odborné sociální poradenství Zobrazit
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci tlumočnické služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
domovy pro seniory
Charitní domov Kardašova Řečice domovy pro seniory senioři Zobrazit
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
chráněné bydlení
Chráněné bydlení Naplno chráněné bydlení osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Občanské sdružení Proutek podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú. sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
azylové domy
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna azylové domy, odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
domovy se zvláštním režimem
Domov seniorů Jindřichův Hradec domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
noclehárny
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, základní sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zobrazit
základní sociální poradenství
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, základní sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Farní charita Jindřichův Hradec noclehárny, základní sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zobrazit
sociální rehabilitace
FOKUS Tábor, z. s. sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Fond ohrožených dětí, o. s. Klokánek Jindřichův Hradec sociální rehabilitace děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Mesada, občanské sdružení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, osobní asistence osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci tlumočnické služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
osobní asistence
Mesada, občanské sdružení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, osobní asistence osoby se zdravotním postižením Zobrazit
nízkoprahová denní centra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ Staré Město pod Landštejnem nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy Zobrazit
podpora samostatného bydlení
Občanské sdružení Proutek podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení Zobrazit
sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Oddělení sociálních lůžek sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
sociálně terapeutické dílny
Otevřená OKNA, z. ú. sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. Středisko Jindřichův Hradec pečovatelská služba rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Pečovatelské služby Města Nová Bystřice pečovatelská služba Zobrazit
tlumočnické služby
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci tlumočnické služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit