Podle druhu sociální služby

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
pečovatelská služba
Pečovatelské služby Města Nová Bystřice pečovatelská služba Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
odborné sociální poradenství
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
THEIA – krizové centrum o.p.s. odborné sociální poradenství, krizová pomoc oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, senioři Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby Zobrazit
tlumočnické služby
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
sociální rehabilitace
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby Zobrazit
terénní programy
Sdružení Meta, o.s. odborné sociální poradenství, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
raná péče
Středisko rané péče SPRP České Budějovice raná péče osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
krizová pomoc
THEIA – krizové centrum o.p.s. odborné sociální poradenství, krizová pomoc oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, senioři Zobrazit
průvodcovské a předčitatelské služby
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby Zobrazit